Flera psykiskt sjuka självmedicinerar

 

Bipolär sjukdom är en neuropsykiatrisk åkomma som till största del anses vara genetiskt betingad. Trauman, stress och vissa preparat kan trigga igång en underliggande bipolär sjukdom. Man kan inte testas rent fysiologiskt för bipolär sjukdom; det finns inga fysiska tecken på denna åkomma. Endast en psykolog kan ställa diagnosen bipolär sjukdom och den baseras på den drabbades egna upplevelser, berättelser och beskrivningar av sin livssituation, samt på hennes beteende. En erfaren läkare brukar snabbt kunna se om en person befinner sig i ett depressivt eller maniskt tillstånd.

Vad är bipolär sjukdom?

Den som lider av bipolär sjukdom lever i regel i cykler som i fasansfull berg- och dalbana, där ett någorlunda normalt tillstånd varvas med deprimerade perioder följt av maniska sådana. Det är en farlig sjukdom för den som är drabbad. För deras anhöriga är det påfrestande. Om svängningarna är kraftiga kan personen bli självmordsbenägen i de deprimerade skoven, medan hon får en stark övertro till sina förmågor under sin maniska period - båda tillstånden är farliga för den som drabbats. Mellan varven brukar de fungera, kanske som vem som helst, men lever hela tiden med hotet om nya skov som kan komma när som helst. Denna beskrivning är den vanligaste formen av bipolär sjukdom och brukar i folkmun kallas manodepression.

Andra varianter av bipolär sjukdom är:

  • Bipolär sjukdom typ 2 - i denna variant brukar depressionen vara mer framträdande och de maniska skoven mildare.
  • Rapid cycling - när skoven pendlar i mycket hög fart. När man har fler än fyra perioder av mani eller depression per år kallas det rapid cycling.
  • Depression och mani samtidigt - denna form av blandepisoder drabbar ungefär en av tre som lider av bipolär sjukdom.

Läs gärna mer om bipolär sjukdom på 1177.se.

 

 

 

Jag brukar möta samma slags ungdomar när jag är i stan. De sitter alltid i gallerian där jag bor. De samlas alltid klockan nio, på vardagskvällar. Jag fattar inte varför de är där, och varför de inte går hem. Många av dem ser ut att vara i tidiga tonåren. Var är deras föräldrar, undrar man ju. Sedan går man bara hem. De sitter djupt i oss att vi inte ska lägga oss i andra människors liv. Borde man det? Lägga sig i varför tonåringar hänger i stan? Det är lätt för tonåringar som inte har föräldrar som bryr sig att falla offer för knarklangare. Då är det ute med dem. Vägen tillbaka är lång om det nu händer.

Ungdomar med psykisk ohälsa också lätta offer

Enligt Wikipedia är det många med bipolär sjukdom som självmedicinerar: "Sjukdomen förekommer i alla kulturer men olikheter mellan sociala klasser och etniska grupper är understuderade. Individer med bipolär sjukdom är oftare rökare än befolkningen i övrigt. Självmedicinering med alkohol och andra droger är vanligt. Samsjuklig (komorbid) missbruksproblematik förklarar nästan helt överrepresentationen i våldsbrott av personer med bipolär sjukdom." Det gör att vi inte borde vara snabba på att döma människor som är missbrukare. Vi vet inte varför de är det. Kanske de egentligen är drabbade av psykiskt ohälsa, helt enkelt.

Som tur finns det vård

Som tur är, finns det faktiskt missbruksvård för dem som drabbas. Man ska inte ge upp när det kommer till ungdomar och tonåringar. De har ju hela livet framför sig. Det är viktigt att de möter vuxna som bryr sig och som tror på dem.

18 sep 2017