IBIS - Bipolär sjukdom

 

Bipolär sjukdom är en neuropsykiatrisk åkomma som till största del anses vara genetiskt betingad. Trauman, stress och vissa preparat kan trigga igång en underliggande bipolär sjukdom. Man kan inte testas rent fysiologiskt för bipolär sjukdom; det finns inga fysiska tecken på denna åkomma. Endast en psykolog kan ställa diagnosen bipolär sjukdom och den baseras på den drabbades egna upplevelser, berättelser och beskrivningar av sin livssituation, samt på hennes beteende. En erfaren läkare brukar snabbt kunna se om en person befinner sig i ett depressivt eller maniskt tillstånd.

Vad är bipolär sjukdom?

Den som lider av bipolär sjukdom lever i regel i cykler där ett fullt normalt tillstånd varvas med deprimerade perioder och maniska perioder. Det är väldigt tärande för personen som är drabbad, men även för dess anhöriga. Om svängningarna är kraftiga kan personen bli självmordsbenägen i de deprimerade skoven, medan hon får en stark övertro till sina förmågor i de maniska skoven - båda tillstånd är farliga för den drabbade. Mellan varven brukar man kunna fungera som vem som helst, men man lever hela tiden med hotet om nya skov som kan komma när som helst. Denna beskrivning är den vanligaste formen av bipolär sjukdom och brukar i folkmun kallas manodepressi.

Andra varianter av bipolär sjukdom är:

  • Bipolär sjukdom typ 2 - i denna variant brukar depressionen vara mer framträdande och de maniska skoven mildare
  • Rapid cycling - när skoven pendlar i hög fart. När man har fler än fyra episoder av mani eller depression per år så kallar man det rapid cycling
  • Depression och mani samtidigt - denna form av blandepisoder drabbar ungefär en av tre som lider av bipolär sjukdom

Läs gärna mer om bipolär sjukdom på 1177.se.

 

 

 

[Inga blogginlägg att visa ... publicera här]