Årstidsbundna affektiva syndrom (höstdepression)

deprimerad på hösten

Det finns ett flertal olika affektiva syndrom. Dessa i sin tur kan delas in i periodiska affektiva syndrom och kroniska. Periodiska affektiva syndrom består av bipolära och unipolära varianter. Ett exempel på en bipolär variant är det som i vardagstal kallas för manodepressivt syndrom. Ett exempel på en unipolär variant är årstidsbundna affektiva syndrom eller det som i vardagstal kallas höstdepression

Höstdepressioner har många gemensamma drag med andra former av depression men det finns också några tydliga skillnader. Höstdepressioner utmärker sig genom en överdriven eftermiddags- och kvällströtthet och ett extremt sug efter snabba kolhydrater. Andra former av depression utmärks av morgontrötthet och en ovilja att kliva upp ur sängen. Nedstämdheten är genomgående för alla former av depression men är inte så kraftig vid höstdepression. Självmordstankar förekommer vid depression men är mycket ovanliga vid höstdepression.

På bloggen Vardagspsykologi kan man läsa mer om höstdepression. Där framgår det att förändringar i ljusförhållanden spelar in. Skillnaden mellan det långvariga och starka sommarljuset och de korta vinterdagarna har en typisk inverkan vid höst-/vinterdepression. Ärftlighet är också en påverkansfaktor.

Trots att höstdepressioner kan vara i flera månader är de möjliga att behandla utan psykofarmaka. Detta beror antagligen på att nedstämdheten, orkeslösheten, irritabiliteten, huvudvärken och ångesten är mildare.

Tre saker man kan göra för att dämpa höstdepression är:

  • Vistas utomhus dagtid och se till att få in ljus i ögonen.
  • Motionera regelbundet (t.ex. genom att ta raska promenader mitt på dagen).
  • Gör aktiviteter som är roande.


Vid kraftig depression slutar man att ha roligt åt den typ av aktiviteter som man brukar ha roligt åt. Vid höstdepressioner är dessa aktiviteter viktiga för att komma ur depressionen.

Vid depression är det känt att signalämnet serotonin förekommer i för låga doser i hjärnan. Här behövs vanligtvis psykofarmaka för att hjälpa hjärnan att hantera de låga halterna. Vid höstdepression kan man påverkan nivåerna av serotonin med ganska enkla medel. Läs mer i Hälsobloggen för att få mer insyn i grunderna för serotonin och hur man höjer serotoninnivåerna.

Till att börja med ska man se till att man får i sig tillräckligt av aminosyran tryptofan. Veganer som inte får i sig tillräckligt med protein eller personer som äter för mycket snabba kolhydrater är i riskzonen. Ät proteinrik mat som fisk, ost eller sesamfrön.

Precis som det framgår ovan ska man vistas i dagsljus, motionera och ha roligt. När det gäller rörelser räcker det att utföra repetitiva rörelser för att öka serotoninhalten. Att klappa händerna en stund är ett exempel. Att få regelbunden massage kan bidra till ökade nivåer av serotonin.

Vid svåra former av depression är dessa metoder inte tillräckliga. Då behövs sannolikt både psykofarmaka och psykoterapi.

 

27 Nov 2019