Att vara bipolär

Om du har perioder där du är manisk och deprimerad men där emellan fungerar som vanligt, så kan det vara så att du har det som kallas för bipolär sjukdom. Denna sjukdom är ganska så komplex och om det inte behandlas så kan det leda till psykiska problem som kan bli ganska så omfattande.

Defintionen av denna sjukdom är att humöret kan svänga kraftigt mellan två olika motpoler. Det är då oftast mellan mani och depression. Sedan kan det vara så att mellan dessa perioder att man mår bra och fungerar helt vanligt som alla andra. 

Anledningen att man kan drabbas av denna sjukdom kan vara att det finns i släkten men det kan även utlösas av en händelse i livet. Sedan är det även så att det finns olika former av sjukdomen. 

Vad du kan göra själv

Först är det viktigt att du får en diagnos och behandling av läkare. Men det finns även egenvård, saker du kan göra själv för att underlätta och minska risken att må dåligt. Bland annat kan det vara bra om du skapar dagliga rutiner och ser till att följa dem. Se även till att unrdvika alkohol eller att sova på dagen. Ha bra sömrutiner på natten. Ta inte heller på dig för mycket att göra samtidigt.

Det kan även hjälpa med att utöva motion varje dag, gärna 30 minuter. Samt att du bör se till att hitta metoder som motverkar stress.

5 Dec 2022