Lipödem kan orsaka depression

Depression kan drabba många olika sorters grupper, men en av dem är de som drabbas av lipödem. Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Den är troligen ärftlig samt att den drabbar oftare kvinnor än män. När sjukdomen får sitt utbrott så ökar kroppens fettceller i storlek. Det leder till att personen får ett ökat omfång på stuss, höfter och lår. men även andra delar av kroppen kan drabbas. Ju mer man ökar i vikt och storlek, ju mer deprimerad kan personen bli. 

Går det att behandla lipödem?

Det finns idag ett par behandlingsmetoder för denna sjukdom. Det finns bland annat fettsugning för lipödem så väl som det finns manuellt lymfdränage. Det kan även vara en god idé att satsa på bandagering och kompression för de svullna kroppsdelarna. Det finns även något som kallas för lymfterapi. Då kombineras djupandningsövningar, manuellt lymfdränage, fysisk aktivitet, kompression samt hudvård. Resultatet av denna behandling beror på hur tidig diagnosen är samt hur väl patienten själv gör en insats med egenbehandling.

Dock går det inte att så att säga bli frisk från det. Man kommer alltid att ha delar av kroppen som är större än andra. Det man satsar på är att lindra och att underlätta för personen att leva sitt liv. Med fettsugning kan man få långsiktigt goda resultat avseende minskad smärta och förhindrande av artrosutveckling i knäleder och fotleder.

 

23 Feb 2019