Må bra inuti och utanpå

Det finns så otroligt många olika former av ohälsa. Vissa har funktionsnedsättningar i sitt DNA och startar livet med ett handikapp. Andra drabbas av olyckor eller utsätts för våld av olika slag. En del mår dåligt i perioder, andra mer eller mindre hela livet. Många får lindring med hjälp av terapi eller mediciner medan andra får hitta helt egna lösningar. Ohälsa som kommer inifrån är svårhanterad och det är inte alltid tydligt varför man mår dåligt eller vilken riktning man bör gå för att må bättre.

Projicering

Inte sällan projicerar vi vårt dåliga mående på yttre faktorer. Vi tror att hade vi bara haft mer pengar/varit vackrare eller levt i ett annat samhälle, då hade vi mått bra. Så är det sällan. Lycka och välmående kommer inifrån. Med det sagt ska inte alla försök till en bättre tillvaro överses. Man kan mycket väl vilja tjäna mer pengar, flytta eller unna sig själv skönhetsbehandlingar av typen fillers Stockholm utan att för den sakens skull höra till kategorin olyckliga människor som febrilt letar själslig smärtlindring på fel ställen. Nyckeln är att lära känna sig själv och hela tiden fråga sig själv vad det är man vill få ut av varje medveten handling, samt huruvida sannolikheten att man får det man söker är rimlig.

Att jaga utveckling och att försöka vara den bästa versionen av sig själv ligger i människans natur och är inte något man bör motsträva. Samtidigt kan man förstås vara tillåtande mot sig själv och acceptera att man har brister - för det har alla. Ingen är perfekt.

15 Jun 2020