Rätt till hjälp

Om man har en funktionsnedsättning som är så omfattande att du har svårt att klara av vardagen har du rätt till hjälp enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) och det gäller faktiskt även oss med psykiska funktionsnedsättningar. 

Rätten till ett självständigt liv är otroligt viktig och i LSS insatser i Sollentuna, och även andra delar av landet, ser man till att varje person får det stöd och den hjälp man behöver. Allt anpassat efter individen. 

Saker du kan få hjälp med

Eftersom vi alla har olika förutsättningar så finns det inte en enda typ av hjälp enligt LSS. Det finns 10 typer av hjälp:

  1. Rådgivning och personligt stöd
  2. Personlig assistans eller pengar till sån assistans
  3. Ledsagare
  4. Kontaktperson
  5. Avlösarservice
  6. Korttidsvistelse utanför hemmet
  7. Korttidstillsyn (gäller de som är under 12 år)
  8. Bostad i familjehem för ungdomar och barn
  9. Bostad med särskild service för vuxna
  10. Daglig verksamhet

Många av de här insatserna är till för de som har en fysisk nedsättning och behöver hjälp med mer praktiska göromål. Vi med psykiska problem, som bipolär sjukdom, kan få några av de ovanstående punkterna. En ledsagare och/eller kontaktperson är det som är vanligast. 

Om du känner att du är i behov av hjälp och stöd kan du alltså se till att kontakta din kommun. De är skyldiga att göra en utredning och bedöma ditt behov. Trivialisera inte dina bekymmer! Har du svårt att utföra normala sysslor så ditt liv varken är gott eller självständigt så har du rätt till hjälp! 

28 Jun 2021