Tecken på att du behöver äta mer zink

En av de allra vanligaste mineralbristerna hos svenskar, det är zinkbrist. Indikationer på att du har låga nivåer av zink är bland annat sköra naglar, vita streck på naglarna, besvär med magen, återkommande infektioner, ihållande träningsvärk samt en hel del annat. Du kan då äta kosttillkott med zink. På FitnessFrank kan du jämföra flera varianter. 

Zink är ett måste för kroppen, eftersom att det behövs för en mängd kroppsfunktioner. De som riskerar att drabbas av zinkbrist är främst veganer, vegetarianer, bantare, gravida och personer som ammar samt äldre.

Kroppen utsöndrar även mer zink och riskerar brist vid alkoholism, infektioner, diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar och celiaki. Stress, infektioner och hård träning kan tömma kroppens zinknivåer.

Varför behöver kroppen zink?

Kroppen har ett stort behov av zink, för att bland annat:

 • producera, lagra och frisätta insulin
 • sårläkning
 • bilda sädesvätska och spermier
 • bibehålla normal smak- och luktfunktion
 • bygga upp benstommen
 • snabba på läkning genom tillskott före och efter operationer
 • stötta synförmågan
 • fungera virusdödande
 • behålla en normal balans av koppar
 • skydda och förhindra upptag av tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly
 • minska aknebesvär

Brist på zink

Det finns en del tecken på att du kan ha brist på zink. Ett av dessa är att du har ett nedsatt immunförsvar. Blir du ofta sjuk med envisa förkylningar så kan det bero på att du har brist på zink. 

Ett annat tydligt tecken är synliga besvär på huden, håret och naglarna. Det kan även vara en krånglande mage, nedsatt kognitiv funktion eller nedsatt syn. 

25 Nov 2022