Vem kan få personliga assistenter?

Personliga assistenter, det kan man få om det är så att man behöver hjälp i vardagen med det som kallas för grundläggande behov. För att få personlig assistans i Lund eller personlig assistans i Malmö så måste man göra en ansökan om det. Sedan är det kommunen eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Det är vissa kriterier som ska uppfyllas. Din ålder avgör en del och du som är över 65 kan inte få assistans. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.

Du måste tillhöra en personkrets

För att få asisstans måste man tillhöra en av tre personkretsar. Lagen beskriver dem så här:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad innebär grundläggande behov?

För att ha rätt till personlig assistans så är det även så att den som söker ska ha behov med hjälp kring det som kallas grundläggande behov. Detta omfattar bland annat personlig hygien, matning, klä av och på sig, hjälp med att andas samt andra saker. Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan även det vara en anledning att få assistans.

29 Jan 2021