Viktigt göra en hälsokontroll

Att regelbundet kolla upp sin hälsa, det är rätt bra att göra. Det är inte fel att göra regelbundna hälsokontroller. På Hälsokontrollen.nu så kan du hitta olika ställen att göra det på. Grejen är ju att vår hälsa, det är det bland det viktigaste vi har. Det är smart att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sig själv, eller rättare sagt livsviktigt. Bland annat kan man genom hälsokontroller minska risken för sjukdomar och för tidig död, det har en studie gjord av Hjärt- lungfonden visat.

Vid vilken ålder är det bra att börja med hälsoundersökningar?

När man gör en hälsokontroll så innebär det att man får en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och kunna förbättra den. Det kan vara bra att börja med en kontroll redan då man är 25-35. Man kan sedan göra en sådan ungefär var tredje år fram tills att man är 40, sen kan man göra 1½-2 års intervaller och efter 50 års ålder helst varje år.

En hälsokontroll består ofta av en undersökning av en läkare, samt samtal om hur man mår. Olika prover kan tas och så diskuterar man även om olika vanor. Läkare kan upptäcka olika saker vid en hälsokontroll. Vanliga saker de kan upptäcka är hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, höga blodfetter, typ 2 diabetes, sköldkörtelrubbningar, vitaminbrist, njur-, lever och lungsjukdomar och så vidare.

Det är bra att ha koll på din hälsa och den kan göra att sjkkdomar kan upptäckas i tid. 

29 Jan 2021